Zelfsturende teams binnen de zorgsector. Waarom falen ze en wat maakt ze succesvol?

Aan welke voorwaarden moeten zelfsturende teams voldoen om succesvol te zijn en wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?