Hoe overheidsinstanties meer controle over zakelijke uitgaven hebben en een kleinere kans op fraude.

Zelfsturende teams binnen de zorgsector. Waarom falen ze en wat maakt ze succesvol?

Bedrijven die willen innoveren, doen er goed aan HR-processen direct te veranderen. Maar hoe haal je de bureaucratie eruit?

Hoe ontlast je werknemers van bureaucratische declaratieprocessen en creëer je een overzichtelijke projectadministratie?

Aan welke voorwaarden moeten zelfsturende teams voldoen om succesvol te zijn en wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?