Zelfsturende teams binnen de zorgsector. Waarom falen ze en wat maakt ze succesvol?

Aan welke voorwaarden moeten zelfsturende teams voldoen om succesvol te zijn en wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

Administratie in de zorg vraag veel tijd van zorgprofessionals. Het administreren van de zakelijke uitgaven valt hier ook onder.

De Miljoenennota en Rijksbegroting 2019 zijn vandaag op Prinsjesdag bekendgemaakt. Maar wat zijn nu de gevolgen voor de zorgsector?

Hoe en waarmee zelfsturende teams de vrijheid om uitgaven te doen zodat deze snel, correct en verantwoord in de administratie belanden?

Het cashless maken van zorglocaties. Dat is sinds een jaar of vijf één van de missies van John van Rumpt, oprichter van Care for Cash. Hij was onder andere Cash Manager bij Nationale Nederlanden en ING, Manager IT & Sales Support bij MeesPierson en Consultant Cash Management bij ABN Amro. Bij laatstgenoemde richtte hij zich op de zorg, de sector waar hij affiniteit mee heeft vanwege zijn zus die het Downsyndroom heeft en in een zorginstelling in zijn dorp woont. Als mede-oprichter van deze lokale zorglocatie en als curator kan hij veel vanuit de praktijk toepassen bij het zoeken naar oplossingen. Deze combinatie van professionele en persoonlijke ervaring heeft John van Rumpt doen besluiten om als zelfstandige onafhankelijk advies over betalingsverkeer en liquiditeitenbeheer te geven in de zorg.

Losse bonnetjes, kasverschillen, onvolledige declaraties. Dit zijn slechts enkele gevolgen van werken met contant geld. In veel zorginstellingen wordt er nog veel met cash geld gewerkt. De administratie kost veel tijd en medewerkers zijn druk met boekhoudkundige taken waarvan ze geen kaas gegeten hebben. Geen zin en tijd voor discussies met medewerkers over de rechtmatigheid en aard van uitgaven? Cashless werken houdt in dat alle kassen en contante geldstromen verdwijnen en is dé uitkomst. Hoe ziet dat eruit, cashless werken in de zorg?