Klachtenprocedure Simpledcard Exploitatie B.V.

Definities

Klacht: elke mondelinge of schriftelijke uiting van ontevredenheid, al dan niet gerechtvaardigd, van of namens een betalingsdienstgebruiker over de verlening of niet-verlenging van een financiële dienst of de vaststelling van verhaalsmogelijkheden: 

(a) waarin wordt beweerd dat de klager financieel verlies, materieel leed of materieel ongemak heeft geleden (of kan lijden); 

(b) betreffende de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de delen 6 en 7 van de Payment Services Regulations 2017.

Wij/ ons/ onze: SimpledCard Exploitatie B.V. or SimpledCard GmbH. 

Kaartuitgevende Instelling: de Mastercard® of Maestro® licentiehouder PayrNet Limited/ PayrNet UAB, volledige dochteronderneming van Railsbank Technology Limited of de Mastercard® of Maestro® licentiehouder Adyen N.V. namens wie Opdrachtnemer de Card(s) ter beschikking stelt aan de Opdrachtgever. De Kaartuitgevende Instelling is gereguleerd en heeft toestemming om betaalpassen uit te geven in het SEPA-gebied.

Kifid: het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, is het deskundige en toegankelijke financiële klachteninstituut voor consumenten en kleinzakelijke ondernemers en zzp’ers.

Klachtenprocedure

Hoe dien ik een klacht in? 

U kunt een klacht indienen door te mailen naar support@simpledcard.com of door te bellen naar +31 (0) 20 – 330-6712. In het geval dat u belt, vragen wij u om alsnog een e-mail te sturen. Anders kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. 

De klacht moet tenminste de volgende informatie bevatten: 

  • De datum van het probleem: wanneer speelde het probleem?; 
  • Een gedetailleerde beschrijving van het geschil of de klacht; 
  • Adresgegevens; 
  • De verzenddatum; en 
  • Documenten zoals transactieoverzichten, bankafschriften of kassabonnen. 

Wie zal mijn klacht behandelen? 

Uw klacht zal behandeld worden door ons support team. Indien nodig kan de hulp van andere afdelingen worden gevraagd. 

Wanneer ontvang ik een bevestiging? 

Zodra we uw klacht hebben ontvangen, streven wij ernaar om binnen 3 dagen een ontvangstbevestiging te versturen via e-mail. 

Wanneer ontvang ik een inhoudelijke reactie op mijn klacht? 

Wij streven ernaar om uw klacht binnen 15 werkdagen op te lossen of inhoudelijk te reageren. Soms is er een reden waardoor dat niet lukt. In dat geval laten wij dit binnen de termijn aan u weten. De termijn mag maximaal met 20 werkdagen worden verlengd. 

In geval van uitstel zal SimpledCard een voorlopig antwoord geven, met daarin duidelijk aangegeven waarom beantwoording van de klacht is vertraagd en binnen welke termijn u het definitieve antwoord zal ontvangen. 

Wat als ik het niet eens ben met jullie inhoudelijke reactie op mijn klacht? 

Wanneer u het niet eens bent met onze definitieve reactie op uw klacht, moet u ons dit binnen 3 weken laten weten, anders beschouwen wij de klacht als afgehandeld. 

Wij proberen de klacht altijd samen met u op te lossen. Toch kan het gebeuren dat u het niet eens bent met onze oplossing of reactie. In dat geval kunt u uw klacht doorverwijzen naar een van onze Kaartuitgevende Instanties, PayrNet Limited/ PayrNet UAB, volledig dochteronderneming van Railsbank Technology Limited of Adyen N.V. 

Hoe kan ik mijn klacht escaleren? 

U kunt uw klacht doorverwijzen naar een van onze Kaartuitgevende Instanties, PayrNet Limited/ PayrNet UAB, volledig dochteronderneming van Railsbank Technology of Adyen N.V. 

Controleer eerst door welke instantie uw kaart(en) zijn uitgegeven. Als u twijfelt, neem dan contact op met ons support team. 

(a) PayrNet Limited/ PayrNet UAB 

Indien u niet tevreden bent met de behandeling of opvolging van uw klacht kunt u schrijven naar de Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Harbour Exchange, Londen E14 9SR, voor kaarten die zijn uitgegeven door PayrNet Limited of naar de Supervision Service van de Bank van Litouwen, Žalgirio st. 90, LT-09303, Vilnius, Lithuania; email pt@lb.lt voor kaarten uitgegeven door PayrNet UAB. U kunt alleen een aanvraag indienen bij de Bank van Litouwen binnen 1 jaar nadat u van ons een definitief antwoord heeft ontvangen dat niet bevredigend is, of nadat de 15 werkdagen voor het reageren zijn verstreken en wij niet hebben gereageerd. 

(b) Adyen N.V. 

Indien u niet tevreden bent met de behandeling of opvolging van uw klacht of als u om wat voor reden dan ook uw klacht niet aan ons wilt voorleggen, kunt u schrijven naar complaints@adyen.com

Als u nog steeds ontevreden bent over de manier waarop Adyen N.V. uw klacht heeft behandeld, kunt u binnen zes maanden na het definitieve antwoord, of nadat de 15 werkdagen voor het reageren zijn verstreken en wij niet hebben gereageerd, uw klacht voorleggen aan de nationale consumentenautoriteit/ financiële ombudsdienst: Kifid, Kantoren Stichthage, Koningin Julianaplein 10, 2595 AA Den Haag (Telefoon +31703338999, Website: https://kifid.nl).

© 2023 - SimpledCard | All rights reserved
The SimpledCard cards are prepaid Maestro cards and prepaid Mastercard cards. Mastercard is a registered trademark, and the circle design is a trademark of Mastercard International Incorporated. The Cards are issued by Adyen N.V. and PayrNet UAB pursuant to their respective licenses by Mastercard International Inc. Adyen N.V. is authorized by the Dutch Central Bank to conduct electronic money service activities (Authorization code: F0001). PayrNet UAB (a wholly owned subsidiary of Railsbank Technology Ltd) is authorized by the Bank of Lithuania to conduct electronic money service activities (Authorization code: LB001994). 
maestro-mastercard-logo
Call Now Button