Zelfsturende teams in de zorg: uitdagingen en tips voor succesvolle teams

Zelfsturende teams – 5 min