Financieel beleid van scouting een ware uitdaging

Scouting drijft op enthousiaste vrijwilligers en donateurs. Het is belangrijk dat donateurs erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met hun donatie. In de praktijk blijkt echter dat het gedoe met kasgeld en bonnetjes veel tijd kost en een hoge kans op fouten, fraude en misbruik met zich meebrengt. Met SimpledCard verdwijnt dit gedoe en zorg je voor gezond financieel beleid voor de scouting. 

Maatregelen tegen fraude en misbruik

Met Simpled Card zorgen scoutingverenigingen ervoor dat zij eenvoudige maatregelen neemt om fraude en misbruik te voorkomen. Dit onder andere door in ieder geval contant geldverkeer tot een minimum te beperken en regelmatig te controleren.

Een traditionele bankrekening biedt voldoende mogelijkheden om donaties en betalen van facturen te verwerken. Maar de uitgaven zonder factuur, vaak via de kleine kas, blijven een risicovolle uitdaging. Daarvoor kunt u de Simpled Card betaalpas inzetten.

Simpled Card voor de Scouting

Met behulp van uw eigen online Card Management Systeem (CMS) geeft uw organisatie zelf de Simpled Card betaalpas uit. Via het CMS heeft u ook de volledige controle over de bestedingsruimte, realtime en zonder tussenkomst van derden. Betalen kan uitsluitend wanneer dat vooraf is goedgekeurd. De Simpled Card is uitsluitend bruikbaar voor het bedrag dat is toegestaan, niet meer en niet minder. Misbruik is daardoor praktisch onmogelijk. Daarnaast registreert het CMS iedere transactie-actie direct. Het systeem voegt zelfs automatisch uw administratieve referenties toe. Fraude, bewust of onbewust, is daardoor direct zichtbaar.

Kortom, uw bestuur en de penningmeester krijgen de beschikking over een gebruiksvriendelijk, veilig en controleerbaar betaalmiddel. De periodieke controle door de kascommissies is een kwestie van enkele minuten. En de kosten voor de administratieve verwerking worden tot een minimum beperkt.