Er wordt niet optimaal geprofiteerd van de de besparing op sociale lasten.