Privacyverklaring van SimpledCard

In deze Privacyverklaring worden de praktijken beschreven van Simpled Card Exploitatie B.V. (“SimpledCard”, “we”, “onze” of “ons”) met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van de gegevens die we van u en over u verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de web- en mobiele applicaties van SimpledCard alsook van de websites van SimpledCard (zoals www.simpledcard.com; hierna te noemen de “SimpledCard-diensten”). Door de SimpledCard-diensten te openen en te gebruiken gaat u akkoord met deze Privacyverklaring.

SimpledCard gebruikt alle persoonsgegevens uitsluitend voor het doel dat is beschreven wanneer de gegevens worden opgevraagd en zoals beschreven in deze Privacyverklaring. SimpledCard verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en de aan gegevensbescherming gerelateerde EU-verordening (AVG).

Indien u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, verzoeken we u geen gebruik te maken van de SimpledCard-diensten.

Deze Privacyverklaring bestaat uit de volgende secties:

 • Definities
 • De informatie en persoonsgegevens die we verzamelen
  • 1. Gegevens die u aan ons verstrekt
  • 2. Gegevens die we automatisch verzamelen
 • Cookies en vergelijkbare technologieën
 • Hoe we uw gegevens gebruiken
 • Hoe we uw gegevens delen en bekendmaken
 • Uw keuzes
 • Externe verwerkers
 • Uw rechten
 • Hoe lang we uw gegevens opslaan
 • Wijzigingen in onze Privacyverklaring
 • Hoe we uw gegevens beschermen
 • Contactgegevens SimpledCard

DEFINITIES

SimpledCard-diensten:

De diensten die SimpledCard haar klanten, gebruikers en bezoekers biedt via verschillende kanalen/platforms, waaronder de website en web- en mobiele applicaties.

SimpledCard-klant/Klant:

De contractant (bedrijf/organisatie/vereniging) die een abonnement heeft op de web- en mobiele applicatie van SimpledCard.

SimpledCard-gebruiker (“u”):

Een persoon die een werknemer is van de SimpledCard-klant en die toegangsrechten heeft met betrekking tot de web- en mobiele applicatie van SimpledCard van de klant.

Websitebezoeker (“u”):

Een persoon die de website van SimpledCard bezoekt.

DE INFORMATIE EN PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN
SimpledCard verzamelt diverse gegevens, waaronder persoonsgegevens, die u rechtstreeks aan ons verstrekt. Indien nodig verwerken we uw gegevens om u de SimpledCard-diensten te bieden waar u om heeft gevraagd of indien we een rechtmatig belang daartoe hebben. We kunnen bijvoorbeeld een rechtmatig belang hebben om uw gegevens te verwerken om te voldoen aan wettelijke bepalingen die tevens het veilige gebruik van SimpledCard-diensten voor onze Klanten waarborgen (waaronder regelgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering).

Zonder uw gegevens kunnen we u niet de SimpledCard-diensten bieden waar u om heeft gevraagd of bent u mogelijk beperkt in uw gebruik van de SimpledCard-diensten. Telkens wanneer we gegevens, met name persoonsgegevens, van u vragen, zetten we direct het doel daarvan uiteen om u een snel en eenvoudig inzicht te verschaffen in de reden voor het verzoek. Alle gedetailleerde informatie over externe verwerkers, bewaartermijn en normen betreffende gegevensbescherming is beschikbaar in deze Privacyverklaring of kunt u verkrijgen door contact met ons op te nemen via dataprivacy@simpeldcard.com.

 1. Gegevens die u aan ons verstrekt
  SimpledCard verzamelt uw gegevens via:

1.1 De website:

 • Demoaanvragen
 • Contactverzoek
 • Nieuwsbriefabonnement
 • Aanvragen van casestudies en White papers
 • Sollicitaties

1.2 De web- en mobiele applicatie van SimpledCard:

 • Registratie van de bedrijfsaccount via het online registratieformulier en beheer van uw accountgegevens
 • De door u gebruikte SimpledCard-diensten (zoals het Card Management System: aanmaken van nieuwe gebruikers, activeren van betaalkaarten voor gebruikers, uploaden van ontvangsten en uitgaven, downloaden van rapporten, etc.)
 • Ondersteuningsverzoeken of vragen die u indient bij onze klantenservice via onze geïntegreerde chat in de SimpledCard-applicatie (zoals formulieren voor implementatie en ondersteuning, gegevens over de gebruiker of betalingsgegevens)

1.3 Telefoon en e-mail:

 • Ondersteuningsverzoeken of vragen die u indient bij onze klantenservice via e-mail of per telefoon

Gegevens van en over u. De soorten gegevens die we verzamelen, zijn afhankelijk van 1) de SimpledCard-diensten die u gebruikt en de rechten en plichten van uw beheerder binnen de SimpledCard-diensten, en 2) uw bedrijfsfunctie binnen de onderneming die de SimpledCard-klant is. De soorten gegevens die we van u verzamelen kunnen het volgende omvatten;

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoon-/mobiel nummer
 • Inloggegevens en wachtwoord
 • Gegevens onderneming/werkgever (zoals adres, soort bedrijf, aantal werknemers)
 • Kopie identiteitsbewijs/paspoort
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum

Optionele informatie (uw ‘Profielinformatie’):

 • Geslacht
 • Functie
 • Werknemersnummer
 • Referentiegegevens


Inhoud. Door gebruik te maken van de SimpledCard-diensten kunt u diverse soorten gegevens uploaden of invoeren, inclusief zonder beperking: foto’s van ontvangstbewijzen, omschrijvingen van betalingen en transactiegegevens, alsook gebruikers- en bedrijfsgegevens. Als u gebruikmaakt van de web- of mobiele applicatie van SimpledCard, verzamelen en verwerken we de door u ingediende inhoud ten behoeve van de Klant (uw werkgever, bedrijf of organisatie). Zoals in deze Privacyverklaring en in onze Dienstenovereenkomst beschreven, zijn onze Klanten (en niet SimpledCard) verantwoordelijk voor het veilige en juiste gebruik van de SimpledCard-diensten, waaronder de toegang tot en de wijziging, de verwijdering, het delen en de bewaring van inhoud. Een SimpledCard-gebruiker kan bijvoorbeeld toegang tot de Diensten geven of intrekken, omschrijvingen van transacties toevoegen of wijzigen, redenen voor transacties goed- of afkeuren of transactiegegevens exporteren.

Informatie over derden. Als u ervoor kiest nieuwe gebruikers uit te nodigen voor de SimpledCard-diensten, zullen we u vragen om de contactgegevens van deze persoon (inclusief hun naam, telefoonnummer en e-mailadres) en deze persoon automatisch een uitnodiging per e-mail versturen. SimpledCard slaat de door u verstrekte gegevens op om de uitnodiging te versturen en om de nieuwe gebruikersaccount te registreren.

 1. Gegevens die we automatisch verzamelen

Als u gebruikmaakt van onze SimpledCard-diensten, verzamelen we automatisch bepaalde informatie zoals beschreven in deze sectie.

Transactie- en gebruikersgegevens: Bij het gebruik van de betaalkaarten van SimpledCard worden alle gegevens met betreffende de gebruiker en de kosten (kaartstatus, verkoper, bedrag, kaartnummer, naam van de kaarthouder, transactiedatum) automatisch verwerkt en vermeld in de web- en mobiele applicatie van SimpledCard. De gegevens worden opgeslagen in controle- en applicatielogbestanden ten behoeve van foutenanalyses, reservekopieën van gegevens en juridische doeleinden.

Duur van het bezoek aan de website: Als u onze website bezoekt, volgen we de duur van uw bezoek en hoe lang u op een bepaalde pagina van de website blijft. We gebruiken deze gegevens voor onze marketinganalyses om het succes van de inhoud van onze website te volgen. Deze informatie wordt door middel van cookies verzameld.

Herkenning van het e-mailadres voor inloggen: Als u inlogt op onze web- en mobiele applicatie, onthouden we uw e-mailadres dat is gebruikt als gebruikersnaam/inloggegeven. Deze informatie wordt door middel van cookies opgeslagen.

Gebruik van web- en mobiele applicatie: Binnen de web- en mobiele applicatie volgen we het gedrag van de gebruiker op geanonimiseerde basis. Dit omvat o.a. de frequentie waarmee knoppen worden gebruikt en het tijdsverloop binnen de applicatie. De gegevens worden geanonimiseerd door de gegevens van alle gebruikers van een bepaalde SimpledCard-klant samen te voegen. We gebruiken deze gegevens om analyses uit te voeren en om de SimpledCard-diensten te verbeteren.

COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN

Om de in de sectie “Gegevens die we automatisch verzamelen” bedoelde gegevens te verzamelen, maken wij en onze dienstverleners gebruik van webserverlogbestanden, cookies, trackingpixels, Google Analytics en andere vergelijkbare traceertechnologieën. Een webserverlogbestand is een bestand waarin websiteactiviteiten worden opgeslagen. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst als u de website bezoekt, en stelt ons in staat om: (I) uw computer en inlogsessie te herkennen; (ii) inzicht te krijgen in de pagina’s van de Diensten die u heeft bezocht; (iii) analyses uit te voeren; en (iv) ondersteuning te bieden bij beveiligings- en administratieve functies. Trackingpixels zijn kleine elektronische labels met een uniek identificatienummer die zijn ingesloten in e-mails en die zijn ontworpen om gegevens over het gebruik te geven, zoals het openpercentage voor e-mails. Google Analytics is een webanalyseservice dat ons inzicht geeft in uw gedrag en behoeften en de mogelijkheden voor verbetering van de SimpledCard-diensten. Wanneer we aanvullende technologieën gebruiken, kunnen we ook gegevens verzamelen via andere methoden.

Opgemerkt dient te worden dat u uw instellingen kunt wijzigen zodat u een melding krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst of bijgewerkt, of om cookies helemaal te blokkeren. Raadpleeg de Help-sectie van uw browser (bijv. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox of Apple Safari) voor meer informatie.

HOE WE UW GEGEVENS GEBRUIKEN

We gebruiken uw gegevens (zoals beschreven in deze Privacyverklaring) voor verschillende doeleinden, afhankelijk van de soort informatie die we van en over u hebben verzameld en de specifieke SimpledCard-diensten die u gebruikt, om:

 • Het gebruik van de SimpledCard-diensten te bieden.
 • Aan de regelgeving te voldoen inzake de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering en andere richtlijnen die zijn vereist om de SimpledCard-diensten te leveren.
 • Uw verzoek om informatie (bijv. brochure, White paper) te beantwoorden en u klantenservice te bieden.
 • U via e-mail en binnen de SimpledCard-diensten te voorzien van servicemeldingen.
 • Ons een beter inzicht te geven in uw interesses en behoeften, en de SimpledCard-diensten te verbeteren.
 • Onze SimpledCard-diensten en onze gebruikers te beschermen.
 • Gemelde technische en andere problemen te begrijpen en op te lossen.

HOE WE UW GEGEVENS DELEN

SimpledCard deelt uw gegevens op de volgende manieren:

Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. We kunnen alle door ons verzamelde gegevens delen binnen de groep ondernemingen van SimpledCard.
Externe verwerkers. We kunnen toegang verlenen aan of uw gegevens delen met geselecteerde derden die diensten uitvoeren ten behoeve van ons. Deze externe verwerkers voeren diverse diensten voor ons uit, waaronder zonder beperking de verwerking van betalingen, gegevensopslag, beveiliging, voorkoming van fraude en het witwassen van geld, klantcommunicatie, verkopen, facturering, productlevering en juridische diensten.
Bedrijfsovernames. Als de eigendom van ons hele of een gedeelte van ons bedrijf wijzigt, kunnen we uw gegevens doorgeven aan de nieuwe eigenaar zodat de SimpledCard-diensten kunnen blijven werken. In dat geval blijven uw gegevens onderworpen aan de beloften en verbintenissen die zijn vervat in deze Privacyverklaring totdat deze Privacyverklaring wordt bijgewerkt of gewijzigd door de overnemende partij na kennisgeving aan u. Als deze doorgifte van gegevens is onderworpen aan aanvullende dwingende beperkingen ingevolge de toepasselijke wetgeving, zal SimpledCard voldoen aan deze beperkingen.

UW KEUZES
We geven u een aantal keuzes met betrekking tot de gegevens die we verzamelen en gebruiken zoals besproken in deze Privacyverklaring. Bijvoorbeeld: – U kunt zich uitschrijven voor commerciële e-mails/nieuwsbrieven door de instructies te volgen die onderaan in deze e-mails gegeven worden. Opgemerkt dient te worden dat we, ongeacht uw verzoek, nog altijd bepaalde gegevens kunnen gebruiken en delen overeenkomstig deze Privacyverklaring, onze Dienstenovereenkomst of zoals vereist is door toepasselijk recht. U kunt zich bijvoorbeeld niet uitschrijven voor e-mails die zijn gerelateerd aan naleving of diensten, zoals e-mails over onze relatie of over de afspraken met u.

EXTERNE VERWERKERS

SimpledCard werkt samen met externe verwerkers die ons helpen onze klantgegevens te verwerken om de SimpledCard-diensten te bieden, zoals een e-mailprovider om met onze Klanten te kunnen communiceren, CRM-softwareproviders om goede en snelle klantenservice te kunnen bieden of gegevens-/cloudopslagproviders om onze klantgegevens veilig te kunnen opslaan. Mogelijk moeten we persoonsgegevens delen met onze externe verwerkers om u de SimpledCard-diensten te kunnen bieden. Tenzij we u anders mededelen, hebben onze externe verwerkers niet het recht om persoonsgegevens of andere informatie die we met hen delen te gebruiken voor doeleinden die verder gaan dan nodig zijn om ons te helpen. SimpledCard selecteert externe verwerkers zorgvuldig en houdt met name rekening met hun beveiligingsnormen en hun naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming zoals de AVG.

UW RECHTEN

Als u meer wilt weten over de informatie en persoonsgegevens die we verzamelen via de SimpledCard-diensten, of als u toegang wilt tot uw gegevens of deze wilt corrigeren en/of wilt vragen om verwijdering van de gegevens die we over u verzamelen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactinformatie. Als u toestemming heeft gegeven, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. U wordt erop gewezen dat het grootste deel van de SimpledCard-diensten valt onder de regelgeving inzake de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering waarin de bewaartermijn van gegevens is vastgesteld, inclusief een tijdsbestek waarin klantgegevens moeten worden bewaard nadat de SimpledCard-diensten zijn beëindigd. Als u niet tevreden bent over de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in uw rechtsgebied. Als u een Klant bent van SimpledCard en u heeft een klacht, dan adviseren we u om de instructies in het gedeelte over klachten in my.simplecard.com te volgen.

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS OPGESLAGEN

We bewaren uw gegevens gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan de doeleinden zoals deze zijn uiteengezet in deze Privacyverklaring, tenzij van rechtswege een langere bewaartermijn is vereist. Gegevens die u ons verstrekt via de website van SimpledCard (zie artikel 1.1, met uitzondering van sollicitaties) zullen bijvoorbeeld gedurende vijf jaar worden bewaard voor een beter inzicht in uw interesses en behoeften, tenzij u in die tijd verzocht heeft om verwijdering van deze gegevens. Gegevens die zijn verwerkt op basis van het gebruik van de web- en mobiele applicatie van SimpledCard, vallen onder de regelgeving inzake de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering en moeten voor een bepaalde tijd na de beëindiging van de SimpledCard-diensten worden bewaard.

VERANDERINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING

We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring op elk moment te wijzigen om de veranderingen in de wetgeving, onze verzameling van gegevens en onze gebruikspraktijken, de kenmerken van onze Diensten of vooruitgang in de technologie te reflecteren. We stellen de herziene verklaring tot uw beschikking via de Diensten, en u dient periodiek de verklaring opnieuw door te nemen. Als we een wezenlijke verandering aanbrengen in deze Privacyverklaring, zullen we u daarvan op de hoogte stellen en vragen om uw toestemming voor de bijgewerkte Privacyverklaring overeenkomstig wettelijke vereisten.

HOE WE UW GEGEVENS BESCHERMEN

SimpledCard treft technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of ongeoorloofde vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking of toegang. Technische maatregelen omvatten, onder meer, versleuteling van gegevens, een sterke firewall en up-to-date antivirus- en antimalwaresystemen. Organisatorische maatregelen omvatten, bijvoorbeeld, regelmatige trainingen inzake gegevensbescherming en bewustwordingstrainingen aan onze werknemers. Er is echter geen methode van doorgifte via het internet en er zijn geen middelen van elektronische of fysieke opslag die absoluut veilig zijn, waardoor we geen 100% veiligheid kunnen garanderen. Als u vragen heeft over de beveiliging van onze Diensten, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactinformatie.

CONTACTGEGEVENS VAN SIMPLEDCARD

Als u vragen of klachten heeft, of als u contact met ons wilt opnemen in verband met deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op per e-mail: dataprivacy@simpledcard.com, of stuur ons een brief naar: SimpledCard Exploitatie B.V., Haarlemmerstraat 124 E-F, 1013 EX Amsterdam.

SimpledCard Privacy Policy

This Privacy Policy describes Simpled Card Exploitatie B.V.’s (“SimpledCard”, “we”, “our” or “us”) practices regarding the collection, use and disclosure of the information we collect from and about you when you use SimpledCard’s web-based and mobile applications as well as SimpledCard’s websites (e.g. www.simpledcard.com; the “SimpledCard Services”). By accessing or using the SimpledCard Services, you agree to this Privacy Policy.

SimpledCard uses all personal information only for the purpose described when requesting the data and as described in this Privacy Policy. SimpledCard processes  personal data in accordance with the Dutch laws and data privacy related EU regulations (GDPR and AVG).

If you do not agree to this privacy policy, please do not use the SimpledCard Services.

This Privacy Policy contains the following sections:

 • Definitions
 • The Information & Personal Data We Collect
  • 1. Information You Provide to Us
  • 2. Information We Automatically Collect
 • Cookies and Similar Technologies
 • How We Use Your Information
 • How We Share and Disclose Your Information
 • Your Choices
 • Third Party Processors
 • Your Rights
 • How Long We Store Your Information
 • Changes to Our Privacy Policy
 • How We Protect Your Information
 • SimpledCard Contact Info

DEFINITION

SimpledCard Services

The services SimpledCard provides to its Customers, users and visitors through various channels/platforms, including, website, web application and mobile applications.

SimpledCard Customer / Customer:

The contracting party (company/organization/foundation) that has a subscription for the SimpledCard web- and mobile application.

SimpledCard User (“you”):

A person who is an employee of the SimpledCard Customer and who has access rights to the Customer’s SimpledCard web- and mobile application.

Website Visitor (“you”):

A person who is accessing the SimpledCard Website.

THE INFORMATION & PERSONAL DATA WE COLLECT
SimpledCard collects a variety of information, including personal data, that you submit directly to us. We process your information, when necessary, to provide you with the SimpledCard Services that you have requested or where we have a legitimate interest to do so. For example, we may have a legitimate interest to process your information to comply with legal directives that also ensure the secure use of SimpledCard Services for our Customers (e.g. anti-money laundering (AML) and anti-terrorist financing regulations).

Without your data, we cannot provide you with the SimpledCard Services you have requested or you may be limited in your use of SimpledCard Services. Whenever we request information from you, particularly personal data, we directly outline the purpose providing a quick and easy understanding of the reason for the request. All detailed information about third party processors, duration of storage and data protection standards can be found in this privacy policy or by contacting us via dataprivacy@simpeldcard.com.

 1. Information You Provide to Us
  SimpledCard collects information from you through:

1.1 Website:

 • Demo requests
 • Contact request
 • Newsletter subscription
 • Case studies & White paper requests
 • Job applications

1.2 SimpledCard web- & mobile application:

 • Company account registration via the online registration form and administration of your account details
 • The SimpledCard Services that you use (e.g. Card Management System: creating new users, activating payment cards for users, uploading receipts to expenses, downloading reports, …)
 • Support requests or questions you submit to our Customer Success Team via our integrated chat in the SimpledCard application (e.g., implementation & support forms, user or payment details)

1.3 Phone & email:

 • Support requests or questions you submit to our Customer Success Team via email or phone

Information from and about you. The types of information we collect will depend upon 1) the SimpledCard Services you use and your administrator roles & rights within the SimpledCard Services, and 2) your corporate role in the company that is the SimpledCard Customer. The types of data we collect from you may include:

 • Name
 • Email address
 • Phone/mobile number
 • Log-in details and password
 • Company/employer details (e.g., address, type of business, number of employees)
 • ID/passport copy
 • Nationality
 • Date of birth

Optional information (your “Profile Information”):

 • Gender
 • Job position
 • Employee number
 • Reference information

Content. In using the SimpledCard Services, you may upload or input various types of information, including but not limited to: photos of receipts, payment descriptions & transaction information, as well as user information and company information. If you are using the SimpledCard web- or mobile application, we collect and process the content you submit on behalf of the Customer (your employer, company, or organization). As described throughout this Policy and in our Service Agreement, our Customers, and not SimpledCard, are responsible for the secure and proper use of the SimpledCard Services including access, modification, deletion, sharing, and retention of content. For example, a SimpledCard User may provide or remove access to the Services, add or alter transaction descriptions, approve or reject justifications or export transaction information.

Information about others. If you choose to invite new users to the SimpledCard Services, we will ask you for that person’s contact information, which may include their name, phone number and email address, and automatically send an invitation via email. SimpledCard stores the information you provide to send the invitation and to register the new user account.

 1. Information We Automatically Collect

When you use our SimpledCard Services we automatically collect certain information as described in this section.

Transaction & user data data: When using the SimpledCard payment cards, all user and expense information (card status, merchant, amount, card number, cardholder name, transaction date) will be automatically processed and listed in the SimpledCard web- and mobile application. The data is stored in audit and application logs for the purpose of error analyses, data backups, and legal purposes.

Website session duration: When visiting our website, we track the duration of your session and how long you stay on which specific website page. We use this information for our marketing analyses to track the success of our website content. This information is collected via cookies.

Login email address recognition: When logging in to our mobile and web-application we remember your email address which is used as a user name / login credential.  This information is stored via cookies.

Web- and mobile application usage: Within the web- and mobile application, we track the user behavior on an anonymized basis. This includes the frequency of using buttons and (time) sequences within the application. The data is anonymized by aggregating the data of all users of a SimpledCard Customer. We use this information for performing analyzes and to improve the SimpledCard Services.

COOKIES AND SIMILAR TECHNOLOGIES

To collect the information in the “Information We Automatically Collect” section above, we and our service providers use Internet server logs, cookies, tracking pixels, Google Analytics and other similar tracking technologies. A web server log is a file where website activity is stored. A cookie is a small text file that is placed on your computer or mobile device when you visit a site, that enables us to: (i) recognize your computer and login session; (ii) understand which web pages of the Services you have visited; (iii) perform analytics; and (iv) assist with security and administrative functions. Tracking pixels are tiny electronic tags with a unique identifier embedded in emails, and that are designed to provide usage information like email open rates. Google Analytics is a web analytics service that helps us to understand your behavior, needs and potentials of improvement within the SimpledCard Services. As we adopt additional technologies, we may also gather information through other methods.

Please note that you can change your settings to notify you when a cookie is being set or updated, or to block cookies altogether. Please consult the “Help” section of your browser for more information (e.g., Internet Explorer; Google Chrome; Mozilla Firefox; or Apple Safari).

HOW WE USE YOUR INFORMATION

We use your data (as described in this Privacy Policy) for various purposes depending on the types of information we have collected from and about you and the specific SimpledCard Services you use, including to:

 • Provide the use of the SimpledCard Services
 • Comply with AML and anti-terrorist financing regulations and other directives which are required to provide the SimpledCard Service.
 • Respond to your request for information (e.g. brochure, white paper) and provide you with customer service.
 • Provide you with service notifications via email and within the SimpledCard Services.
 • Help us better understand your interests and needs, and improve the SimpledCard Services.
 • Protect our SimpledCard Services and our users.
 • Understand and resolve technical difficulties and other issues being reported.

HOW WE SHARE YOUR INFORMATION

SimpledCard will share your information in the following ways:

Affiliates and Subsidiaries. We may share all information we collect within the SimpledCard family of companies.
Third Party Processors. We may provide access to or share your information with selected third parties who perform services on our behalf. These third party processors provide a variety of services to us, including without limitation payment processing, data storage, security, fraud & AML prevention, customer communication, sales, customer invoicing, product delivery, and legal services.
Business Transfers. If the ownership of all or substantially all of our business changes, we may transfer your information to the new owner so that the SimpledCard Services can continue to operate. In such case, your information would remain subject to the promises and commitments contained in this Privacy Policy until such time as this Privacy Policy is updated or amended by the acquiring party upon notice to you. If such transfer is subject to additional mandatory restrictions under applicable laws, SimpledCard will comply with such restrictions.

YOUR CHOICES
We provide you with a number of choices with respect to the information we collect and use as discussed throughout this Privacy Policy. For example: – In commercial emails/newsletter messages, you can also opt-out by following the instructions located at the bottom of such emails. Please note that, regardless of your request, we may still use and share certain information as permitted by this Privacy Policy, our Service Agreement or as required by applicable law. For example, you may not opt-out of certain compliance or service-related emails, such as those reflecting our relationship or agreements with you.

THIRD PARTY PROCESSORS

SimpledCard works together with Third Party Processors who assist us processing our customer data in order to provide the SimpledCard Services, such as an email service provider for being able to communicate with our Customers, CRM software providers for offering an accurate and quick customer support, or data/cloud storage providers for securely storing our customer data. We may need to share personal data with our Third Party Processors in order to provide SimpledCard Services to you. Unless we tell you differently, our Third Party Processors do not have any right to use personal data or other information we share with them beyond what is necessary to assist us. SimpledCard carefully selects Third Party Processors and particularly considers their security standards and their compliance with the applicable data protection laws such as GDPR.

YOUR RIGHT

If you want to learn more about the information and personal data collected through the SimpledCard Services, or if you would like to access or rectify your information and/or request deletion of information we collect about you, please contact us using the contact information below. Where you have provided consent, you may withdraw your consent at any time. Please notice that the majority of SimpledCard Services falls under AML and anti-terrorist financing regulations which determine the duration of data retention, including a time span of keeping customer data after they have terminated the SimpledCard Service. If you are dissatisfied with the way we process your information, you may lodge a complaint with the data protection authority (“DPA”) in your jurisdiction. If you are a Customer of SimpledCard and you have a complaint then we advice you to follow the instructions on the complaint flyer in the my.simpledcard.com section.

HOW LONG WE STORE YOUR INFORMATION

We will retain your information for the period necessary to fulfill the purposes outlined in this Privacy Policy unless a longer retention period is required by law. For instance, information that you provide to us via the SimpledCard Website (see Article 1.1., job applications not included) will be stored for 5 years for the purpose to better understand your interests and needs; given that you haven’t requested deletion during that time. Information that has been processed based on the usage of SimpledCard’s web- and mobile application falls under AML and anti-terrorist financing regulations and needs to be kept for a defined period after the termination of the SimpledCard Services.

CHANGES TO OUR PRIVACY POLICY

We reserve the right to amend this Policy at any time to reflect changes in the law, our data collection and use practices, the features of our Services, or advances in technology. We will make the revised Policy accessible through the Services, so you should review the Policy periodically. If we make a material change to the Policy, you will be provided with appropriate notice and we will seek your consent to the updated Policy in accordance with legal requirements.

HOW WE PROTECT YOUR INFORMATION

SimpledCard takes technical and organizational measures to protect your personal data against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorized disclosure or access. Technical measures include, among other provisions, data encryption, strong firewall setup, and up-to-date antivirus and anti-malware systems. Organizational measures include, for instance, regular data protection and awareness trainings of the employees. However, no method of transmission over the Internet, and no means of electronic or physical storage, is absolutely secure, and thus we cannot guarantee 100 percent security. If you have any questions about security on our Services, you can contact us using the contact information below.

SIMPLEDCARD CONTACT INFO

If you have any questions, complaints or if you wish to contact us in relation to this Privacy Policy, please contact us via email: dataprivacy@simpeldcard.com Or send us a letter to: SimpledCard Exploitatie B.V., Haarlemmerstraat 124 E-F, 1013 EX Amsterdam, Netherlands.

Datenschutzerklärung SimpledCard GmbH

Datenschutzerklärung SimpledCard GmbH

Allgemeiner Hinweis und Pflichtinformationen

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:

SimpledCard GmbH

Putzbrunner Straße 71-73

81739 München

Die verantwortliche Stelle entscheidet allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, Kontaktdaten o. Ä.).

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung

Nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung sind einige Vorgänge der Datenverarbeitung möglich. Ein Widerruf Ihrer bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit möglich. Für den Widerruf genügt eine formlose Mitteilung per E-Mail. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde

Als Betroffener steht Ihnen im Falle eines datenschutzrechtlichen Verstoßes ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde bezüglich datenschutzrechtlicher Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem sich der Sitz unseres Unternehmens befindet. Der folgende Link stellt eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten bereit: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Ihnen steht das Recht zu, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an Dritte aushändigen zu lassen. Die Bereitstellung erfolgt in einem maschinenlesbaren Format. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung

Sie haben jederzeit im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, Herkunft der Daten, deren Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Diesbezüglich und auch zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit über die im Impressum aufgeführten Kontaktmöglichkeiten an uns wenden.

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung

Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, nutzt unsere Website eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Damit sind Daten, die Sie über diese Website übermitteln, für Dritte nicht mitlesbar. Sie erkennen eine verschlüsselte Verbindung an der „https://“ Adresszeile Ihres Browsers und am Schloss-Symbol in der Browserzeile.

Datenschutzbeauftragter

Bei Fragen oder Beschwerden können Sie unseren Daten Datenschutzbeauftragten kontaktieren:

dataprivacy@simpledcard.com

Server-Log-Dateien

In Server-Log-Dateien erhebt und speichert der Provider der Website automatisch Informationen, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:

 • Besuchte Seite auf unserer Domain
 • Datum und Uhrzeit der Serveranfrage
 • Browsertyp und Browserversion
 • Verwendetes Betriebssystem
 • Referrer URL
 • Hostname des zugreifenden Rechners
 • IP-Adresse

Es findet keine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen statt. Grundlage der Datenverarbeitung bildet Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

Registrierung auf dieser Website

Zur Nutzung bestimmter Funktionen können Sie sich auf unserer Website registrieren. Die übermittelten Daten dienen ausschließlich zum Zwecke der Nutzung des jeweiligen Angebotes oder Dienstes. Bei der Registrierung abgefragte Pflichtangaben sind vollständig anzugeben. Andernfalls werden wir die Registrierung ablehnen.

Im Falle wichtiger Änderungen, etwa aus technischen Gründen, informieren wir Sie per E-Mail. Die E-Mail wird an die Adresse versendet, die bei der Registrierung angegeben wurde.

Die Verarbeitung der bei der Registrierung eingegebenen Daten erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Ein Widerruf Ihrer bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit möglich. Für den Widerruf genügt eine formlose Mitteilung per E-Mail. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Wir speichern die bei der Registrierung erfassten Daten während des Zeitraums, den Sie auf unserer Website registriert sind. Ihren Daten werden gelöscht, sollten Sie Ihre Registrierung aufheben. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.

Kontaktformular

Per Kontaktformular übermittelte Daten werden einschließlich Ihrer Kontaktdaten gespeichert, um Ihre Anfrage bearbeiten zu können oder um für Anschlussfragen bereitzustehen. Eine Weitergabe dieser Daten findet ohne Ihre Einwilligung nicht statt.

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Ein Widerruf Ihrer bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit möglich. Für den Widerruf genügt eine formlose Mitteilung per E-Mail. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

Über das Kontaktformular übermittelte Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder keine Notwendigkeit der Datenspeicherung mehr besteht. Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

Newsletter-Daten

Zum Versenden unseres Newsletters benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse. Eine Verifizierung der angegebenen E-Mail-Adresse ist notwendig und der Empfang des Newsletters ist einzuwilligen. Ergänzende Daten werden nicht erhoben oder sind freiwillig. Die Verwendung der Daten erfolgt ausschließlich für den Versand des Newsletters.

Die bei der Newsletteranmeldung gemachten Daten werden ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) verarbeitet. Ein Widerruf Ihrer bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit möglich. Für den Widerruf genügt eine formlose Mitteilung per E-Mail oder Sie melden sich über den “Austragen”-Link im Newsletter ab. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

Zur Einrichtung des Abonnements eingegebene Daten werden im Falle der Abmeldung gelöscht. Sollten diese Daten für andere Zwecke und an anderer Stelle an uns übermittelt worden sein, verbleiben diese weiterhin bei uns.

YouTube

Für Integration und Darstellung von Videoinhalten nutzt unsere Website Plugins von YouTube. Anbieter des Videoportals ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Bei Aufruf einer Seite mit integriertem YouTube-Plugin wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. YouTube erfährt hierdurch, welche unserer Seiten Sie aufgerufen haben.

YouTube kann Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen, sollten Sie in Ihrem YouTube Konto eingeloggt sein. Durch vorheriges Ausloggen haben Sie die Möglichkeit, dies zu unterbinden.

Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO dar.

Einzelheiten zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Cookies

Unsere Website verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die Ihr Webbrowser auf Ihrem Endgerät speichert. Cookies helfen uns dabei, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen.

Einige Cookies sind “Session-Cookies.” Solche Cookies werden nach Ende Ihrer Browser-Sitzung von selbst gelöscht. Hingegen bleiben andere Cookies auf Ihrem Endgerät bestehen, bis Sie diese selbst löschen. Solche Cookies helfen uns, Sie bei Rückkehr auf unserer Website wiederzuerkennen.

Mit einem modernen Webbrowser können Sie das Setzen von Cookies überwachen, einschränken oder unterbinden. Viele Webbrowser lassen sich so konfigurieren, dass Cookies mit dem Schließen des Programms von selbst gelöscht werden. Die Deaktivierung von Cookies kann eine eingeschränkte Funktionalität unserer Website zur Folge haben.

Das Setzen von Cookies, die zur Ausübung elektronischer Kommunikationsvorgänge oder der Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen notwendig sind, erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Als Betreiber dieser Website haben wir ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und reibungslosen Bereitstellung unserer Dienste. Sofern die Setzung anderer Cookies (z.B. für Analyse-Funktionen) erfolgt, werden diese in dieser Datenschutzerklärung separat behandelt.

Google Analytics

Unsere Website verwendet Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter des Webanalysedienstes ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics verwendet “Cookies.” Das sind kleine Textdateien, die Ihr Webbrowser auf Ihrem Endgerät speichert und eine Analyse der Website-Benutzung ermöglichen. Mittels Cookie erzeugte Informationen über Ihre Benutzung unserer Website werden an einen Server von Google übermittelt und dort gespeichert. Server-Standort ist im Regelfall die USA.

Das Setzen von Google-Analytics-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Als Betreiber dieser Website haben wir  ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um unser Webangebot und ggf. auch Werbung zu optimieren.

IP-Anonymisierung

Wir setzen Google Analytics in Verbindung mit der Funktion IP-Anonymisierung ein. Sie gewährleistet, dass Google Ihre IP-Adresse innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA kürzt. Es kann Ausnahmefälle geben, in denen Google die volle IP-Adresse an einen Server in den USA überträgt und dort kürzt. In unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über Websiteaktivitäten zu erstellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber uns zu erbringen. Es findet keine Zusammenführung der von Google Analytics übermittelten IP-Adresse mit anderen Daten von Google statt.

Browser Plugin

Das Setzen von Cookies durch Ihren Webbrowser ist verhinderbar. Einige Funktionen unserer Website könnten dadurch jedoch eingeschränkt werden. Ebenso können Sie die Erfassung von Daten bezüglich Ihrer Website-Nutzung einschließlich Ihrer IP-Adresse mitsamt anschließender Verarbeitung durch Google unterbinden. Dies ist möglich, indem Sie das über folgenden Link erreichbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Widerspruch gegen die Datenerfassung

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen unserer Website verhindert: Google Analytics deaktivieren.

Einzelheiten zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Auftragsverarbeitung

Zur vollständigen Erfüllung der gesetzlichen Datenschutzvorgaben haben wir mit Google einen Vertrag über die Auftragsverarbeitung abgeschlossen.

Demografische Merkmale bei Google Analytics

Unsere Website verwendet die Funktion “demografische Merkmale” von Google Analytics. Mit ihr lassen sich Berichte erstellen, die Aussagen zu Alter, Geschlecht und Interessen der Seitenbesucher enthalten. Diese Daten stammen aus interessenbezogener Werbung von Google sowie aus Besucherdaten von Drittanbietern. Eine Zuordnung der Daten zu einer bestimmten Person ist nicht möglich. Sie können diese Funktion jederzeit deaktivieren. Dies ist über die Anzeigeneinstellungen in Ihrem Google-Konto möglich oder indem Sie die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics, wie im Punkt “Widerspruch gegen die Datenerfassung” erläutert, generell untersagen.

Mit einem modernen Webbrowser können Sie das Setzen von Cookies überwachen, einschränken oder unterbinden. Die Deaktivierung von Cookies kann eine eingeschränkte Funktionalität unserer Website zur Folge haben.