Privacy Statement

Simpled Card N.V. (hierna: “Simpled Card”) respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website: www.simpledcard.com. Simpled Card gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt, alleen voor de doeleinden zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen u en Simpled Card wordt beheerst door het Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens, geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens.