De digitale technologie heeft de ontwikkeling van de financiële sector in de afgelopen jaren in belangrijke mate bepaald.

Wendbaar en flexibel zijn vereist niet alleen een andere manier van samenwerken, maar ook een andere invulling van de financiële functies.

De elektronische factuur heeft een flinke opmars gemaakt. De kassa blijft nog achter, maar ook hier zal de elektronische bon zijn intrede doen.

Agile werken, vrij vertaald betekent het niet meer dan wendbaar en flexibel zijn.

Ontwikkelingen beïnvloeden elkaar en dit heeft weer impact op het werk van financieel managers.

Grote internationale banken en verzekeraars moeten dringend hun bedrijfsmodellen herzien.