Whitepaper: Waarom falen zelfsturende teams?

Aan welke voorwaarden moeten zelfsturende teams voldoen om succesvol te zijn?