Agile werken, vrij vertaald betekent het niet meer dan wendbaar en flexibel zijn.

Ontwikkelingen beïnvloeden elkaar en dit heeft weer impact op het werk van financieel managers.