Ontwikkelingen beïnvloeden elkaar en dit heeft weer impact op het werk van financieel managers.

Er wordt niet optimaal geprofiteerd van de de besparing op sociale lasten.